Vårt Sosiale Ansvar (CSR)

CSR

En viktig del av formålet med Hiima og vår strategi, er vi skal være bevisst vårt sosiale ansvar. Som en direkte aksjon av dette så vil vi inngå samarbeid med produsenter/leverandører og andre aktører som bidrar til bærekraftig utvikling og har etablerte etiske retningslinjer. Det betyr i praksis at våre kunder gjennom å handle hos oss, indirekte vil bidra til bærekraftig utvikling.